Πολιτική Απορρήτου

(Τελευταία Ενημέρωση 02/05/2018)

  Αυτή η ιστοσελίδα ανήκει και έχει τεθεί σε λειτουργία από την εταιρία PCRAMA ( 9ο χλμ Θεσσαλονίκης-Μουδανιών, Πυλαία, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 55536). Αναγνωρίζει ότι πολλοί επισκέπτες του site μας ανησυχούν για τα στοιχεία που μας παρέχουν και για το πώς χρησιμοποιούμε αυτά τα στοιχεία. Γι' αυτόν τον λόγο, έχουμε αναπτύξει αυτή την Πολιτική περί προστασίας Προσωπικού Απορρήτου για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις ανησυχίες. Ενδέχεται να ενημερώνουμε κατά καιρούς αυτή την Πολιτική, με ακριβή αναγραφή της ημερομηνίας κατά την οποία έγινε η ανάρτηση της τροποποιημένης Πολιτικής Απορρήτου. Σε κάθε περίπτωση θα ενημερώνεστε άμεσα για τις αλλαγές μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος.  Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη της ιστοσελίδας διέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις αποφάσεις της αρμόδιας Αρχής και τους παρόντες όρους. Η πολιτική απορρήτου αναφέρεται στις υπηρεσίες, τον ιστότοπο και τα εργαλεία της PCRAMA ανεξαρτήτως του τρόπου που είχατε πρόσβαση σε αυτές και τον λόγο για τον οποίο τις χρησιμοποιείτε.
 
Είδη στοιχείων που συλλέγουμε
 
  «Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.
  Τα προσωπικά δεδομένα δεν περιλαμβάνουν πληροφορίες που έχουν ανωνυμοποιηθεί ή συγκεντρωθεί, ώστε να μην μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση συγκεκριμένου φυσικού προσώπου, είτε σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες είτε με άλλο τρόπο.
Στο site μας, συλλέγουμε τόσο στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα όσο και συγκεντρωτικά στοιχεία. Τα στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα αναφέρονται σε έναν μεμονωμένο καταναλωτή, π.χ. όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  (e-mail), κ.λπ. Συλλέγουμε στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα μόνο από ιδιώτες που μας τα παρέχουν εθελουσίως και συνειδητά, π.χ. όταν εγγράφονται στο site μας, ή παρέχουν όνομα και διεύθυνση και ζητούν επακόλουθη επικοινωνία μαζί μας ή προβαίνουν σε ηλεκτρονική παραγγελία προϊόντων . Δεν σας ζητούμε να καταχωρήσετε ή να δώσετε αυτά τα στοιχεία σε μας ως προϋπόθεση για να επισκεφτείτε το site μας ή να έχετε πρόσβαση στο περιεχόμενό του. Τα συγκεντρωτικά στοιχεία αναφέρονται σε διάφορα θέματα, όπως πόσοι καταναλωτές επισκέπτονται το site μας, σε ποιες σελίδες έχουν πρόσβαση, το είδος του web browser και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιούν. Όταν επισκέπτεστε το site μας, αυτόματα συλλέγουμε αυτά τα στοιχεία, και τα συνδυάζουμε με παρεμφερή στοιχεία που έχουμε συλλέξει για όλους τους άλλους επισκέπτες. Συλλέγοντας αυτά τα στοιχεία, μαθαίνουμε πώς να προσαρμόζουμε καλύτερα την ιστοσελίδα μας στους επισκέπτες μας.
  Συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες από εσάς και οποιεσδήποτε συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των κινητών συσκευών) που χρησιμοποιείτε όταν: χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας, εγγράφετε σε έναν λογαριασμό μαζί μας, μας παρέχετε πληροφορίες σχετικά με μια φόρμα ιστού, ενημερώνετε ή προσθέτετε πληροφορίες στο λογαριασμό σας ή όταν εσείς άλλως επικοινωνείτε μαζί μας. Ορισμένες από αυτές τις προσωπικές πληροφορίες, όπως ένας τρόπος να σας αναγνωρίσουμε, είναι απαραίτητες για να συνάψουμε την συναλλαγή με εσάς. Η παροχή όλων των άλλων προσωπικών πληροφοριών είναι εθελοντική, αλλά μπορεί να είναι απαραίτητη για τη χρήση των Υπηρεσιών μας, όπως οι πληροφορίες υποβολής προσφορών, αγορών ή πωλήσεων που απαιτούνται για τη σύναψη μιας συναλλαγής.
 
Προσωπικές πληροφορίες που μας δίνετε όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας ή εγγραφείτε σε λογαριασμό μαζί μας
 
  - Προσδιορισμός πληροφοριών όπως το όνομα, οι διευθύνσεις, οι αριθμοί τηλεφώνου ή οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν εγγράφεστε σε λογαριασμό μαζί μας.
  - Η υποβολή προσφορών, η αγορά ή η πώληση πληροφοριών που παρέχετε κατά τη διάρκεια μιας συναλλαγής ή άλλου περιεχομένου βάσει συναλλαγής που δημιουργείτε ή συνδέεται με το λογαριασμό σας ως αποτέλεσμα μιας συναλλαγής στην οποία συνάπτετε.
  - Άλλο περιεχόμενο που δημιουργείτε ή συνδέεται με το λογαριασμό σας (όπως η προσθήκη αγαθών στο καλάθι σας).
  - Τα ταχυδρομικά τέλη, τα τιμολόγια και άλλες πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για την αγορά ή την αποστολή ενός αγαθού, καθώς και για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες που παρέχονται μέσω ενός από τα προγράμματα μας. 
  - Πρόσθετες πληροφορίες που απαιτούνται ή επιτρέπονται από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία για τη συλλογή και επεξεργασία για τον έλεγχο ταυτότητας ή την αναγνώρισή σας ή για την επαλήθευση των πληροφοριών που συλλέξαμε.
  - Πληροφορίες σχετικά με την χρήση του  προϊόντος που αγοράσατε ώστε να  παρέχουμε την νόμιμη εγγύηση.
 
Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε αυτόματα όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας ή εγγράφεστε σε λογαριασμό μαζί μας
 
  - Πληροφορίες για υπολογιστές και συνδέσεις, όπως στατιστικά στοιχεία για τις προβολές σελίδων, επισκεψιμότητα προς και από τους ιστότοπους, διεύθυνση URL παραπομπής, δεδομένα διαφημίσεων, διεύθυνση IP, ιστορικό περιήγησης και πληροφορίες καταγραφής ιστού.
 
Προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε χρησιμοποιώντας cookies και παρόμοιες τεχνολογίες
 
  Χρησιμοποιούμε cookies, web beacons, μοναδικά αναγνωριστικά και παρόμοιες τεχνολογίες για να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τις σελίδες που βλέπετε, τους συνδέσμους που κάνετε κλικ και άλλες ενέργειες που κάνετε κατά τη χρήση των Υπηρεσιών μας, μέσα στο περιεχόμενο διαφήμισης ή email.
  Τα Web beacons είναι όργανα του Διαδικτύου που μας βοηθούν να προσδιορίσουμε, παραδείγματος χάρη, εάν έχει γίνει επίσκεψη σε μια σελίδα. Γενικά, κάθε ηλεκτρονική εικόνα που δέχεται επίσκεψη ως μέρος μιας ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης μιας διαφήμισης τύπου banner, μπορεί να λειτουργήσει ως web beacon. Τα δίκτυα διαφήμισης τρίτων μερών που προβάλλουν διαφημίσεις σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα της PCRAMA μπορούν να χρησιμοποιούν cookies ή/και web beacons στις διαφημίσεις τους. H PCRAMA δεν ασκεί κανένα έλεγχο επί των web beacons αυτών των τρίτων μερών και δεν έχει πρόσβαση στα στοιχεία που μπορεί να συλλέξει για λογαριασμό του τρίτου μέρους. Επιπλέον, η PCRAMA μπορεί να χρησιμοποιήσει web beacons όταν κάνει διαφήμιση στις ιστοσελίδες άλλων εταιρειών. Όλα τα στοιχεία που συλλέγουμε με αυτόν τον τρόπο διέπονται από την παρούσα Πολιτική περί προστασίας Προσωπικού Απορρήτου.
 
Προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται από άλλες πηγές
 
  - Social Media (Κοινωνικά Δίκτυα): Σας επιτρέπουμε να μοιράζεστε πληροφορίες με ιστότοπους κοινωνικών μέσων ή να χρησιμοποιείτε ιστότοπους κοινωνικών μέσων για να δημιουργήσετε το λογαριασμό σας ή για να συνδέσετε το λογαριασμό σας με τον αντίστοιχο ιστότοπο κοινωνικών μέσων. Αυτοί οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να μας δώσουν την αυτόματη πρόσβαση σε ορισμένες προσωπικές πληροφορίες που διατηρούν για εσάς (π.χ. το περιεχόμενο που βλέπετε εσείς, το περιεχόμενο που σας αρέσει και πληροφορίες σχετικά με τις διαφημίσεις που εμφανίζονται ή έχετε κάνει κλικ σε κλπ.). Εάν μας παρέχετε πρόσβαση σε οποιοδήποτε ιστότοπο με περιεχόμενο βίντεο, τότε συμφωνείτε ότι μπορούμε να μοιραστούμε την προβολή βίντεο σας ή να λάβουμε πληροφορίες σχετικά με την προβολή βίντεο από ιστότοπους κοινωνικών μέσων τρίτων για τουλάχιστον δύο χρόνια ή έως ότου αποσύρετε την εξουσιοδότηση ή σύνδεση με τον ιστότοπο κοινωνικών μέσων. Μπορείτε να ελέγχετε τις προσωπικές πληροφορίες που μας επιτρέπουν να έχουμε πρόσβαση μέσω των ρυθμίσεων απορρήτου στον κατάλληλο ιστότοπο κοινωνικών μέσων και των δικαιωμάτων που μας παρέχετε όταν μας παρέχετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούνται από τον αντίστοιχο ιστότοπο κοινωνικών μέσων σχετικά με εσάς. Συνδέοντας έναν λογαριασμό που διαχειρίζεται ένας ιστότοπος κοινωνικών μέσων με το λογαριασμό σας και μας εξουσιοδοτεί να έχουμε πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες, συμφωνείτε ότι μπορούμε να συλλέξουμε, να χρησιμοποιήσουμε και να διατηρήσουμε τις πληροφορίες που παρέχονται από αυτούς τους ιστότοπους κοινωνικών μέσων σύμφωνα με αυτήν την ειδοποίηση απορρήτου. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε plug-ins ή άλλες τεχνολογίες από διάφορους ιστότοπους κοινωνικών μέσων. Αν κάνετε κλικ σε έναν σύνδεσμο που παρέχεται μέσω ενός συνδέσμου κοινωνικών μέσων, δημιουργείτε οικειοθελώς μια σύνδεση με αυτόν τον αντίστοιχο ιστότοπο κοινωνικών μέσων.
  - Εάν μας δώσετε προσωπικές πληροφορίες σχετικά με κάποιον άλλο, πρέπει να το κάνετε μόνο με την εξουσιοδότηση του συγκεκριμένου ατόμου. Θα πρέπει να τους ενημερώσετε για το πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, αποκαλύπτουμε και διατηρούμε τα προσωπικά τους στοιχεία σύμφωνα με την ειδοποίησή μας περί απορρήτου.
 
Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά στοιχεία σας
 
  Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς για διάφορους επιχειρηματικούς σκοπούς και σύμφωνα με διαφορετικές νομικές βάσεις επεξεργασίας. Παρακάτω ακολουθεί μια σύνοψη του τρόπου με τον οποίο και με βάση ποιες νομικές βάσεις χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία.
Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για να συνάψουμε συναλλαγή μαζί σας και να σας προσφέρουμε τις Υπηρεσίες μας, να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις, να προστατέψουμε το ζωτικό σας συμφέρον ή, ενδεχομένως, για το δημόσιο συμφέρον.
 
Αυτό περιλαμβάνει:
 
  - Για να παρέχουμε υπηρεσίες επεξεργασίας πληρωμών και διαχείρισης λογαριασμών, να λειτουργούμε, να μετράμε και να βελτιώνουμε τις Υπηρεσίες μας, να διατηρούμε τις Υπηρεσίες μας ασφαλείς και λειτουργικές και να προσαρμόζουμε το περιεχόμενο του ιστότοπου που περιλαμβάνει στοιχεία και υπηρεσίες που μπορεί να σας αρέσουν.
  - Για να επικοινωνήσετε μαζί σας σχετικά με το λογαριασμό σας, για να αντιμετωπίσετε προβλήματα με το λογαριασμό σας, να επιλύσετε μια διαφορά ή να συλλέξετε οφειλόμενα ποσά. Όταν επικοινωνούμε μαζί σας για τέτοιους σκοπούς όπως περιγράφονται παραπάνω, ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου, μηνυμάτων SMS / κειμένου, ταχυδρομείου και μέσω ειδοποιήσεων push για κινητά.
  - Να παρέχουμε άλλες υπηρεσίες που ζητήσατε όπως περιγράφονται κατά τη συλλογή των πληροφοριών.
  - Για την πρόληψη, ανίχνευση, μετριασμό και διερεύνηση απάτης, παραβιάσεων της ασφάλειας ή άλλων δυνητικά απαγορευμένων ή παράνομων δραστηριοτήτων.
 
  Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για να επιδιώξουμε τα νόμιμα συμφέροντά μας, όπου τα δικαιώματα και οι ελευθερίες σας δεν αντισταθμίζουν αυτά τα συμφέροντα. Έχουμε εφαρμόσει ελέγχους για να ισορροπήσουμε τα συμφέροντά μας με τα δικαιώματά σας.
 
Αυτό περιλαμβάνει:
 
  - Να βελτιώσουμε τις Υπηρεσίες μας, για παράδειγμα ανατρέχοντας σε πληροφορίες που σχετίζονται με προβληματικές σελίδες που βιώνουν οι χρήστες και μας επιτρέπουν να εντοπίζουμε και να διορθώνουμε προβλήματα και να σας προσφέρουμε μια καλύτερη εμπειρία.
  - Εξατομικεύουμε, μετράμε και βελτιώνουμε τη διαφήμισή μας με βάση τις προτιμήσεις προσαρμογής διαφημίσεων.
  - Παρέχουμε στοχευμένες διαφημίσεις μάρκετινγκ, ενημέρωσης υπηρεσιών και διαφημιστικές προσφορές βάσει των προτιμήσεων επικοινωνίας σας.
  - Παρακολουθούμε και βελτιώνουμε την ασφάλεια των πληροφοριών του ιστότοπού μας και των κινητών εφαρμογών.
  
Με τη συγκατάθεσή σας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για να :
 
  - Σας  παρέχουμε  μάρκετινγκ μέσω τηλεφωνικών κλήσεων, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, SMS ή κειμένου.
  - Προσαρμόσουμε τη διαφήμιση τρίτων που ενδέχεται να δείτε σε ιστότοπους τρίτων μερών.
  - Χρησιμοποιήσουμε την ακριβή γεωγραφική τοποθεσία σας για να παρέχετε υπηρεσίες βάσει τοποθεσίας.
  - Χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για να διευκολύνουμε τις συναλλαγές σε ορισμένες κατηγορίες.
 
Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.
 
  Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τεχνολογίες που θεωρούνται αυτοματοποιημένες διαδικασίες λήψης αποφάσεων ή προφίλ. Δεν θα κάνουμε αυτοματοποιημένες αποφάσεις σχετικά με εσάς που θα σας επηρεάσουν σημαντικά, εκτός εάν μια τέτοια απόφαση είναι απαραίτητη ως μέρος μιας συναλλαγής που έχουμε μαζί σας, έχουμε τη συγκατάθεσή σας ή μας υποχρεώνει η νομοθεσία να χρησιμοποιηθεί αυτή την τεχνολογία.
 
Οι επιλογές σας σχετικά με τον τρόπο χρήσης των προσωπικών σας στοιχείων
 
  Έχετε επιλογές σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, να σας στείλουμε πληροφορίες μάρκετινγκ, πώς σας παρέχουμε προσαρμοσμένες και σχετικές διαφημίσεις και εάν θέλετε να παραμείνετε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας.
  Όταν συνδέεστε στο λογαριασμό σας στις Υπηρεσίες μας, σας παρέχουμε την επιλογή να παραμείνετε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας για ορισμένο χρονικό διάστημα. Αν χρησιμοποιείτε δημόσιο υπολογιστή ή κοινόχρηστο υπολογιστή, σας ενθαρρύνουμε να μην επιλέξετε να παραμείνετε συνδεδεμένοι. Εσείς ή οποιοσδήποτε άλλος χρήστης του υπολογιστή / προγράμματος περιήγησης στον οποίο συνδεθήκατε θα έχει τη δυνατότητα να προβάλει και να αποκτήσει πρόσβαση στα περισσότερα μέρη του λογαριασμού σας και να προχωρήσει σε  συγκεκριμένες ενέργειες κατά τη διάρκεια αυτής της υπογεγραμμένης περιόδου χωρίς περαιτέρω εξουσιοδότηση.
  Οι συγκεκριμένες ενέργειες και οι δραστηριότητες λογαριασμού που μπορείτε να λάβετε εσείς ή οποιοσδήποτε άλλος χρήστης αυτού του υπολογιστή / προγράμματος περιήγησης περιλαμβάνουν:
  - Ελέγξτε ή προσθέστε στοιχεία στο καλάθι σας
  - Αγοράστε ένα αγαθό με το PayPal ή με πιστωτική/χρεωστική κάρτα ή με αντικαταβολή ή με τραπεζική κατάθεση 
  - Προβολή της σελίδας όπου ελέγχεται το καλάθι σας και τα στοιχεία σας
  - Προβολή ή επεξεργασία της λίστας παρακολούθησης ή των λεπτομερειών παραγγελίας
  Αν προσπαθείτε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασής σας, το αναγνωριστικό χρήστη, να ενημερώσετε οποιαδήποτε άλλα στοιχεία του λογαριασμού ή να επιχειρήσετε άλλη δραστηριότητα λογαριασμού πέραν εκείνων που αναφέρονται παραπάνω, ίσως χρειαστεί να καταχωρίσετε τον κωδικό πρόσβασής σας.
  Συνήθως, μπορείτε να τερματίσετε την υπογεγραμμένη περίοδο σύνδεσης είτε αποσυνδέοντας ή / και εκκαθαρίζοντας τα cookies. Εάν έχετε ενεργοποιήσει ορισμένες ρυθμίσεις απορρήτου του προγράμματος περιήγησης, απλά κλείνοντας το πρόγραμμα περιήγησης ενδέχεται επίσης να τερματίσει την υπογραφή σας. Εάν χρησιμοποιείτε δημόσιο υπολογιστή ή κοινόχρηστο υπολογιστή, θα πρέπει να αποσυνδεθείτε ή / και να διαγράψετε τα cookies όταν τελειώσετε χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας για να προστατεύσουμε το λογαριασμό σας και τα προσωπικά σας στοιχεία.
 
Τρόποι που μπορείτε να έχετε πρόσβαση, να ελέγχετε και να διορθώνετε τα προσωπικά σας στοιχεία
 
  Μπορείτε να δείτε, να ελέγξετε και να αλλάξετε τα περισσότερα προσωπικά σας στοιχεία, εάν συνδεθείτε στο λογαριασμό σας. Παρακαλούμε ενημερώστε αμέσως τα προσωπικά σας στοιχεία αν αλλάξουν ή είναι ανακριβή.
  Σεβόμαστε το δικαίωμά σας να έχετε πρόσβαση, να διορθώσετε, να ζητήσετε διαγραφή ή να ζητήσετε περιορισμό της χρήσης των προσωπικών σας στοιχείων, όπως απαιτείται από τον ισχύοντα νόμο κατόπιν αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@pcrama.gr.
  Λάβαμε επίσης μέτρα για να εξασφαλίσουμε ότι οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε είναι ακριβείς και ενημερωμένες.
Έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε ποιες προσωπικές πληροφορίες διατηρούμε για εσάς. Θα σας παράσχουμε ένα αντίγραφο των προσωπικών σας στοιχείων σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανή μορφή, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος κατόπιν αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@pcrama.gr.
  Εάν τα προσωπικά σας στοιχεία είναι λανθασμένα ή ελλιπή, έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να τa ενημερώσουμε κατόπιν αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@pcrama.gr.
  Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων κατόπιν αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@pcrama.gr
  Μπορείτε επίσης να ζητήσετε να διαγράψουμε ή να περιορίσουμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία, αλλά αυτό το δικαίωμα καθορίζεται από τον ισχύοντα νόμο και μπορεί να επηρεάσει την πρόσβασή σας σε ορισμένες υπηρεσίες κατόπιν αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@pcrama.gr.
 
Γνωστοποίηση των στοιχείων σε άλλον αποδέκτη
 
  Δεν γνωστοποιούμε ούτε θα γνωστοποιήσουμε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους εντός ή εκτός Ε.Ε., εκτός και εάν επιβάλλεται η γνωστοποίηση εκ του νόμου, καθώς και στις συνεργαζόμενες εταιρείες ταχυμεταφορών με σκοπό την ολοκλήρωση της σύμβασης πώλησης.
 
Πόσο καιρό κρατάμε τα προσωπικά σας στοιχεία

  Διατηρούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την παροχή των Υπηρεσιών που ζητήσατε ή για άλλους βασικούς σκοπούς, όπως η συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις, η επίλυση των διαφορών και η επιβολή των πολιτικών μας.
 Ο χρόνος που διατηρούμε προσωπικές πληροφορίες μπορεί να διαφέρει σημαντικά ανάλογα με το πλαίσιο των Υπηρεσιών που παρέχουμε και τις νομικές μας υποχρεώσεις. Οι ακόλουθοι παράγοντες επηρεάζουν συνήθως τις περιόδους διατήρησης:
  - Πόσο καιρό είναι οι προσωπικές πληροφορίες που απαιτούνται για την παροχή των Υπηρεσιών μας; Αυτό περιλαμβάνει θέματα όπως η διατήρηση και βελτίωση της απόδοσης των προϊόντων μας, η διατήρηση των συστημάτων μας ασφαλή και η διατήρηση των κατάλληλων επιχειρηματικών και οικονομικών στοιχείων. Αυτός είναι ο γενικός κανόνας που καθορίζει τη βασική γραμμή για τις περισσότερες από τις περιόδους αποθήκευσης δεδομένων μας.
  - Είναι ευαίσθητες οι προσωπικές πληροφορίες; Εάν ναι, τότε τις διατηρούμε για  συντομότερο χρόνο.
  - Έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για μεγαλύτερη περίοδο κράτησης; Εάν ναι, θα διατηρήσουμε δεδομένα σύμφωνα με τη συγκατάθεσή σας.
  - Υπαγόμαστε  σε νομική, συμβατική ή παρόμοια υποχρέωση διατήρησης των προσωπικών σας στοιχείων; Παραδείγματα τέτοιας υποχρέωσης μπορεί να περιλαμβάνουν υποχρεωτικούς νόμους διατήρησης δεδομένων στην εφαρμοστέα δικαιοδοσία, κυβερνητικές εντολές για τη διατήρηση δεδομένων σχετικών με έρευνα ή προσωπικές πληροφορίες που διατηρούνται για τους σκοπούς της επίλυσης διαφορών
  Αφού δεν είναι πλέον απαραίτητο να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία, θα τα διαθέσουμε με ασφάλεια σύμφωνα με τις πολιτικές διατήρησης δεδομένων και διαγραφής
 
Cookies & παρόμοιες τεχνολογίες
 
  Όταν επισκέπτεστε ή αλληλεπιδράτε με τους ιστότοπους, τις υπηρεσίες, τις εφαρμογές, τα εργαλεία ή τα μηνύματά μας, εμείς ή οι εξουσιοδοτημένοι παροχείς υπηρεσιών μπορούμε να χρησιμοποιούμε cookies και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες για να σας παρέχουμε καλύτερη, ταχύτερη και ασφαλέστερη εμπειρία, για διαφημιστικούς σκοπούς και μάρκετινγκ.
 
Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας στοιχεία ;
 
  Προστατεύουμε τα προσωπικά σας στοιχεία χρησιμοποιώντας τεχνικά και διοικητικά μέτρα ασφαλείας για τη μείωση των κινδύνων απώλειας, κακής χρήσης, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, αποκάλυψης και τροποποίησης. Ορισμένες από τις διασφαλίσεις που χρησιμοποιούμε είναι τα τείχη προστασίας και η κρυπτογράφηση δεδομένων, οι έλεγχοι φυσικής πρόσβασης στα κέντρα δεδομένων μας και οι έλεγχοι εξουσιοδότησης πρόσβασης στις πληροφορίες.
 
Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων
 
  Η PCRAMA έχει ορίσει έναν υπεύθυνο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη συλλογή, τη χρήση, την αποκάλυψη, τη διατήρηση και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τους νόμους προστασίας της ιδιωτικής ζωής , την παρούσα ειδοποίηση περί απορρήτου, καθώς και κάθε ισχύουσα εθνική νομοθεσία.  
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην διεύθυνση:
    PCRAMA - Alternative Technology
    Παράδρομος του Εμπορικού Κέντρου Μακεδονία (Πρώην Carrefour Πυλαίας στην Θεσσαλονίκη) 
    9ο Χλμ. Εθ. Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πυλαία
    Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 55536
    στο τηλέφωνο 2310 488122 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@pcrama.gr. 
 
Προστασία προσωπικών δεδομένων των ανηλίκων
  
  Ο ιστότοπος μας είναι γενικός  ιστότοπος  κοινού και δεν προορίζεται για ανήλικους. Δεν συλλέγουμε συνειδητά προσωπικές πληροφορίες από χρήστες που θεωρούνται ανήλικοι  σύμφωνα με τους αντίστοιχους εθνικούς τους νόμους.
 
Ζεύξεις με άλλoυς Ιστότοπους
 
  Η PCRAMA καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να διασφαλίσει ότι ,κάθε ζεύξη στην ιστοσελίδα PCRAMA σας στέλνει σε ένα χρήσιμο σημείο στο Internet. Ωστόσο, οι ιστοσελίδες και οι διευθύνσεις αλλάζουν με ραγδαίους ρυθμούς, και για τον λόγο αυτό η PCRAMA δεν μπορεί να εγγυηθεί για το περιεχόμενο κάθε site με το οποίο παρέχουμε ζεύξη. Επιπλέον, κάθε ιστοσελίδα μπορεί να ακολουθεί διαφορετική πολιτική περί προστασίας του προσωπικού απορρήτου. Θα πρέπει συνεπώς πάντα, να ελέγχετε την πολιτική περί προστασίας του προσωπικού απορρήτου του συγκεκριμένου site που επισκέπτεστε ,για να γνωρίζετε τα δικαιώματά σας.
Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου της PCRAMA μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο :
    PCRAMA - Alternative Technology
    Παράδρομος του Εμπορικού Κέντρου Μακεδονία (Πρώην Carrefour Πυλαίας στην Θεσσαλονίκη)
    9ο Χλμ. Εθ. Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανίων, Πυλαία
    Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 55536
    Τηλ. 2310488122
    Fax. 2112686800
    Email: info@pcrama.gr
 
- Το παρόν κείμενο στην ιστοσελίδα www.pcrama.gr καθώς και των συνδέσμων του προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα. Απαγορεύεται ρητά η ολική ή μερική αντιγραφή και αναδημοσίευσή του με οιοδήποτε τρόπο ή μέσο.
Χρησιμοποιούμε Cookies!
Για να προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία χρήσης του eshop μας. Πολιτική Cookies
Αποδοχή
Ρυθμίσεις Cookies